Informasi Hartanah Malaysia!

Assalamualaikum WBT and welcome to HartanahMalaysia.info. Selamat datang ke laman website ini yang sebenarnya dari HartanahMelayu.blogspot.com yang kini sedang dalam proses untuk dipindahkan ke HartanahMalaysia.info.

Misi utama web ini adalah untuk melahirkan lebih ramai usahawan pemaju hartanah.

Visi untuk mencari kaedah terbaik bagaimana dana pemajuan hartanah dapat diperkenalkan dan seterusnya mencetuskan cara baru bagi hartanah Malayisa.

Menganjurkan seminar dan bengkel berkenaan Pembangunan Usahawan Pemaju Hartanah, menerbitkan ebook dan video channel berkenaan Hartanah Malaysia dan negara-negara ASEAN.

Banyak yang mau didedahkan termasuk ilmu dan pengalaman!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *